Ansökan om bidrag för sommarlovsaktivitet 2019 för barn 6-15 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nu kan din förening eller ideella organisation söka bidrag för att genomföra lovaktiviteter på sommarlovet 2019. Detta är möjligt tack vare ett statligt bidrag från Socialstyrelsen som kommunerna kan söka. Stödet syftar till att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.

Aktiviteterna ska:

 • Vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Behandla alla barn och unga lika vad gäller tillgång och deltagande
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om din förening eller organisation med kontaktuppgifter
 • Beskrivning av aktiviteten
 • Uppskattat antal deltagare
 • Information om det är uppskattat antal platser
 • Start- och slutdatum
 • Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för ev. personal, måltider, transport, material med mera

Vid urval och beslut tar vi hänsyn till:

 • Hur er lovaktivitet svarar upp mot socialstyrelsens riktlinjer
 • Om ansökan är komplett
 • Om budgeten och bemanningen är rimlig
 • Hur er ansökan beskriver vilka mål ni vill uppnå
 • Hur ni säkerställer att målen uppnås
 • Hur ni planerar att utfall och resultat ska kunna följas upp, för att måluppfyllelsen ska kunna utvärderas.
 • Innehållet i andra ansökningar. Vi ser till helheten och bredden av valda aktiviteter. Vi ser gärna att olika föreningar samverkar och att möjligheten till drop-in på aktiviteterna finns för den som spontant vill vara med.
 • Eventuellt aktivitetsstöd utvärderas och utbetalas utifrån reglerna för aktivitetsstöd.

Sista ansökningsdag 5 maj. Ansökningstiden är förlängd

Övriga förutsättningar

Aktiviteten bör genomföras under sommarlovet 2019 (14/6-18/8) och ska redovisas senast 30 september 2019. Om aktiviteten inte genomförs kommer bidraget återkallas. Om endast en del av bidraget använts ska resterande del återbetalas.

Frågor om e-tjänsten

Paula Quinones
Paula.Quinones@nordmaling.se
0930-14000

Personuppgiftsansvarig

Paula.Quinones@nordmaling.se
Paula.Quinones@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa