Anmäla föräldraskap för barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna information som socialtjänsten behöver för att föräldraskapet ska kunna bekräftas. För att bekräfta föräldraskapet kommer du/ni, under cirka 10 minuter, att få träffa en handläggare på Familjecentralen.

Fastställda föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

När mamman är ogift måste socialtjänsten försöka utreda och fastställa föräldraskap. Är modern gift gäller föräldraskapspresumtionen, dvs. hennes make blir förälder till barnet.

Av 2 kap. 1 § föräldrabalken följer att socialnämnden är skyldig att försöka utreda och fastställa föräldraskap för ett barn som föds av en ogift mor, om barnet har hemvist i Sverige

Av 2 kap. 2 § föräldrabalken framgår att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att försöka utreda och fastställa föräldraskapet till barnet.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Harry Lönnebacke
Harry.Lonnebacke@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa