Samhällsviktiga uppdrag - Behov av barnomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du ett samhällsviktigt uppdrag?

Behöver ditt barn plats på förskola eller fritidshem även om förskolan/skolan måste stängas? Då ska du ansöka om det med hjälp av den här e-tjänsten.

Ansök senast 8 maj 2020

I den situation vi befinner oss i finns det flera yrkesgrupper som är viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera. Har alla vuxna i hushållet samhällsviktiga arbetsuppgifter och ni inte har andra alternativ till barnomsorg, har ditt/dina barn rätt till förskola/fritidshem. Detta gäller barn i förskola upp till årskurs 6 eller barn i grundsärskola till årskurs 9.

Om följande tre punkter är uppfyllda kan du/ni ansöka om barnomsorg för ditt/dina barn även om förskolan/skolan stänger.

  1. Din arbetsgivare bedömer att  du har ett samhällsviktigt uppdrag.
  2. Din sambo/make/maka/partner bedöms av sin arbetsgivare ha ett samhällsviktigt uppdrag.
  3. Ni har ingen anhörig eller annan under 70 år som kan ansvara för era barns omsorg.

Identifiering av vilken verksamhet som är samhällsviktig bör göras av arbetsgivaren. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/

När ni lämnat in en ansökan kommer vi att titta på den och om något är oklart ta kontakt med dig/er. Därefter fattas beslut om er rätt till barnomsorg utifrån samhällsviktigt uppdrag.

 

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
barn.utbildning@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa