Anmälan till kulturskola

LÄS MER

Nordmalings kulturskola vänder sig till barn i grundskoleåldern.

Den grundläggande verksamheten finns inom musikskolan som vänder sig till barn och unga från åk 3 till och med åk 9. Här erbjuder vi möjlighet att lära sig spela olika instrument samt sjunga. Som regel brukar vi kunna erbjuda alla barn plats på musikskolan och oftast kommer eleven in på sitt förstahandsval. Vi har dock inte någon platsgaranti. Det kan bli kö till något enstaka instrument. Efter anmälan kommer vi att behandla ansökan och kontakta dig och ditt barn i början av terminen med mer information.

Att delta i musikskolan kostar 650 kr/termin och barn. Om du har flera barn som deltar i undervisningen betalar du enligt nedan

  • 650 kr/termin för ett barn eller barn ett
  • 487 kr/termin för barn två
  • 325 kr/termin för barn tre

Vissa instrument finns att hyra till en kostnad av 200 kr/termin. Kurslitteratur ingår ej i kursavgiften.

Utöver detta erbjuds kortkurser och möjlighet att prova på andra konstformer och på sikt även evenemang riktat mot målgruppen.

Utbud och anmälan till kulturskola och musikskola görs via studyalong, ett webbaserat system där du som vårdnadshavare enkelt kan administrera ditt
barns deltagande på kommunens olika kulturaktiviteter. Du kommer att dirigeras till studyalongs anmälningssida när du väljer att starta e-tjänsten. Ni kan där välja den kö eller kurs ni vill anmäla ert barn till. Ni behöver registrera konto.

Ny användare?

Här finner du detaljerade instruktioner för hur du registrerar dig och ditt barn till studyalong

Kursanmälan, ångerrätt och avbokning

Kursanmälan och köp av terminskurs är bindande och löper tillsvidare med terminsvis fakturering till dess att du som kund aktivt säger upp din plats via playalong eller e-post till ansvarig lärare. Om du ångrar dig så har du rätt att avboka platsen utan kostnad senast 3 veckor efter kurs/terminsstart.
Godkännande av kurs eller instrumenthyra innebär betalningsskyldighet.

För kortkurser gäller avbokning senast dagen före kursstart.

Frågor om e-tjänsten

Paula Quinones Canessa
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du behöver en användare i Studyalong.
  • Instruktioner för hur du skapar en användare hittar du i länken i texten till vänster