Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla överlåtelse av vatten- och avfallsabonnemang när du sålt eller på annat sätt överlåtit din fastighet till en annan ägare. 

Du som har ett fritidshus i Nordmalings kommun men inte har eget sopkärl betalar en årlig avgift för att utnyttja återvinningscentral(grundavgift).

Om kommunen inte får veta att du flyttat står du kvar som betalningsansvarig på din gamla adress. Tänk på att alltid anmäla adressändring direkt till oss eftersom det inte sker med automatik genom exempelvis folkbokföringen.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Yvonne Dellsand
Yvonne.Dellsand@nordmaling.se
0930-14000

Personuppgiftsansvarig

Torsten Lindqvist
Torsten.Lindqvist@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa