Lämna klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål på barnomsorg, skola eller fritidshem inom $[kommun]. 

I första hand hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempelvis lärare eller mentor och i andra hand förskolechef eller rektor. Men om du har framfört dina klagomål till personal eller ledning utan att problem åtgärdats eller om problemen kräver grundligare utredning kan du vända dig till Barn och utbildningskontoret.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
Barn.Utbildning@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa