Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Nordmaling kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Personuppgifter kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas eller har övriga frågor kring hanteringen av personuppgifter kan du kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud för Nordmaling kommun via e-post kommun@nordmaling.se. Märk ämnesraden med "Dataskyddsombud".

Om du är missnöjd med hur Nordmaling kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.