Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Infrastruktur och samhällsbyggnad (3)

  Kommun och politik (6)

  Kultur och fritid (3)

  Livsmedel, alkohol och tobak (11)

  Miljö och hälsoskydd (14)

  • Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

   Ansök om djurhållning inom detaljplanelagt område.

   Ansök om djurhållning inom detaljplanelagt område.

  • Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst

   Begäran om anvisning av plats för nedgrävning av häst

  • Förlängt intervall för slamtömning för permanentboende

   Här kan du ansöka om förlängt intervall för hämtning och tömning av enskilt avlopp.

   Här kan du ansöka om förlängt intervall för hämtning och tömning av enskilt avlopp.

  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Kompostera hushållsavfall - anmälan

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till miljökontoret.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till miljökontoret.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Upplysning om övertagande av verksamhet

   Här kan du göra en upplysning gällande övertagande av en anmälning- eller tillståndspliktig verksamhet. Detta bör göras i god tid innan övertagande.

   Här kan du göra en upplysning gällande övertagande av en anmälning- eller tillståndspliktig verksamhet. Detta bör göras i god tid innan övertagande.

  • Värmepump - anmälan om installation

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  Omsorg och stöd (20)

  Plan och bygg (8)

  • Anmälan om eldstad och rökkanal

   Anmäl installation av eldstad eller rökkanal.

    

   Anmäl installation av eldstad eller rökkanal.

    

  • Skapa attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  Samhällsskydd och beredskap (3)

  Utbildning och barnomsorg (24)