Ansökan om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall utföras av kommunen utsedd skorstensfejarmästare. Som enskild kan man ansöka om så kallad egensotning, vilket innebär att man får rengöra/sota själv. Att själv utföra dessa uppgifter eller låta någon annan utföra dem utan att ha ansökt om egensotning medför inte att man undantas från rengöringsplikt/sotning respektive brandskyddskontroll.

 

Kontaktuppgifter till sotaren

Skorstensfejarmästare:

Thore Karlsson
Viltvägen 4
914 32 Nordmaling
Mobiltelefon: 070-6438855

E-post: thore.k@telia.com

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Nordmaling
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa