Lämna in faroanalys av dricksvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Därför ska ni göra en analys

Er dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift. Som producent är ni skyldiga att visa hur ni bedömt och åtgärdat faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det gör ni genom att se över faror längs hela kedjan från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran. Farorna bedöms och dokumenteras i det som kallas för faroanalys.

Det ska analysen användas till

Dokumentet kommer att ligga till grund för hur era undersökningar av vattnets kvalitet ska se ut. När faroanalysen fastställts återkommer kontrollmyndigheten hos Nordmalings kommun till er med information om undersökningsprogram.  

Läs mer om regler och faroanalys av dricksvatten här. Broschyren är riktad till kommersiella och offentliga verksamheter, men samma regler gäller för dig som ska fylla i denna faroanalys.

Läs mer om dricksvatten och olika begrepp här. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa