Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Det kan till exempel vara:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer
  • Solarier
  • Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Alla typer av skolor och förskolor (separat e-tjänst)

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är till exempel frisörer, massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa