Redovisning av inkomstbortfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till förtroendevalda för möten i kommunala organ (sammanträden, gruppmöten). För att ansöka om ersättning för andra möten eller resor, använd pappersblanketten ”Arvodesrapport övriga uppdrag” som finns på politikerportalen.

Ersättare som deltar i sammanträde utan att tjänstgöra har rätt till ersättning för förlorad inkomst varje sammanträde ersättaren deltar även utöver de två tillfällen per år som arvode betalas ut.

Ersättare som endast tjänstgör del av sammanträde har rätt till ersättning för förlorad inkomst för hela sammanträdet om denna väljer att delta som ej tjänstgörande för resterande del av sammanträdet.

Förtroendevalda ansvarar själv för att lönekontoret har korrekta inkomstuppgifter, detta innebär att årligen eller vid förändring uppdatera inlämnade inkomstuppgifter. Lönekontoret kan genom stickprov kontrollera att löneavdrag skett för de tillfällen då ersättning för inkomstbortfall skett.  

För att få ersättning ska ansökan via denna e-tjänst vara inskickade till ansvarig sekreterare inom tre månader efter fullgjort uppdrag.

Frågor om e-tjänsten

Maria Syd
Maria.Syd@nordmaling.se
0930-14017

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa