Anmäla intresse för råd- och stödsamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för råd- och stödsamtal gällande barn och familj.

Invånare i Nordmalings kommun kan vända sig till familjeenhetens öppenvård för råd- och stödsamtal gällande barn och familj. Stödet riktar sig i första hand till föräldrar med barn upp till 18 år.

Öppenvården erbjuder samtal om barn/ungdomar och familjeliv med hela eller delar av familjen och kan även inkludera ett större nätverk vid behov. Samtalen kan vara stödjande, rådgivande och/eller förändringsinriktade.

Det finns möjlighet till max fem samtal och det går att vara anonym om man så önskar. Man blir inte registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Harry Lönnebacke
Harry.Lonnebacke@nordmaling.se
093014000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa