Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl och registrera din livsmedelsverksamhet

Om din verksamhet ska registreras ska en anmälan göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. Miljö- och hälsoskydd gör ingen förprövning av verksamheten, men du måste ändå ha kännedom om och följa de regler som gäller för exempelvis utformning av lokal och egenkontroll.

När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Om inte Miljö- och hälsoskydd meddelat något annat får du starta din verksamhet 14 dagar efter att du gjort din anmälan.   

När du företräder ditt företag så kan du använda din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Om verksamheten byter ägare

Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt.

Uppgifter som du lämnar i anmälan

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din verksamhet. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och hur många portioner ni serverar per dag alternativt  hur många anställda er  verksamhet har.  Dessa uppgifter utgör grunden för bedömningen av kontrollbehovet hos din verksamhet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Timavgiften är för närvarande 996 kr.

Livsmedelsföretagare

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller för dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.

Samlad information om livsmedelsverksamhet finns på Livsmedelsverkets webbplats: Starta och utveckla företag

Efter registreringen

En handläggare gör en bedömning av din verksamhets kontrollbehov. Handläggaren skickar sedan ett underlag till dig som du har möjlighet att yttra dig över innan handläggaren fattar sitt beslut om din årliga tillsynsavgift. Handläggaren använder sig av Livsmedelsverkets mall för bedömningen av din riskklassning. När du startat upp din livsmedelsverksamhet kommer en handläggare att göra ett första tillsynsbesök hos din verksamhet. Detta besök kan vara oanmält men ibland kontaktar handläggaren dig för att boka in ett första besök.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Tina Enqvist
Tina.Enqvist@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Sökande måste vara firmatecknare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa