Ansökan om föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som företräder en förening ansöka om följande föreningsstöd:

  • Aktivitetsbidrag (ansökan skickas in en gång per år och är öppen 1/2- 31/3. Förening som ansöker om aktivitetsstöd ska ha rapporterat i APN samt skickat in periodrapport för höst (senast 31/3) resp vår (senast 30/8).
  • Resebidrag (ansökan skickas in en gång per år och är öppen 1/2-31/3. Förening som ansöker om resebidrag ska skicka in underlag senast 31/8 för föregående vår senast 31/3 för föregående höst.
  • Anläggningsbidrag (ansökan mellan 1/2-31/3)
  • Projektstöd (ansökan mellan 1/2-31/3)
  • Övrigt föreningsbidrag (kan sökas löpande under året)
  • Bygdegård och liknande (ansökan 1/2-31/3)
  • Verksamhetsstöd kulturförening (ansökningar tas emot mellan 1/9-1/11)

Frågor om e-tjänsten

Jan Näs
jan.nas@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa