Ansökan kommunalt investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vilka kan ansöka om investeringsbidrag?

Aktiebolag, stiftelser eller föreningar som arbetar utan vinstsyfte kan få bidraget. Den sökande måste även vara fristående från kommunen och från kommunala företag. Den sökande ska även äga sin lokal eller ha ett långsiktigt nyttjanderättsavtal.

Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, folkparker, Folkets Hus, IOGT-NTO-lokaler och andra föreningsdrivna lokaler som används allsidigt.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Uppgifter om faktiska förhållanden och att lokalen uppfyller villkoren för allmänna samlingslokaler lämnas på heder och samvete.

Vad kan jag få bidrag för?

Kommunalt investeringsbidrag upp till 200.000 kronor till allmänna samlingslokaler kan lämnas till ombyggnad, standardhöjande reparationer, energieffektivisering eller tillgänglighetsskapande åtgärder. En förutsättning för kommunalt stöd är att den sökande även beviljats stöd från Boverket, Jordbruksverket eller övriga projekt som kräver medfinansiering. Syftet med bidraget är att ge goda förutsättningar för att kunna skapa mötesplatser och sociala miljöer i närsamhället.

Bidraget kan sökas av stiftelse, föreningar eller aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte för åtgärder i egen lokal eller inneha ett långsiktigt nyttjanderättsavtal.

Exempel på tillgänglighetsskapande åtgärder är:

  • anpassning av hygienutrymme
  • ramp eller lyftplatta
  • installation av hiss
  • installation av hörslinga
  • justering av trösklar
  • biluppställningsplats för rörelsehindrad

Arbetet ska vara slutfört inom ett år från det att bidrag beviljats för tillgänglighetsskapande åtgärder och inom två år för övriga projekt. Bidrag betalas ut efter projektets färdigställande.

Frågor om e-tjänsten

Paula Quinones Canessa
Paula.QuinonesCanessa@nordmaling.se
0930-14015

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa