Förlängt intervall för slamtömning för permanentboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slamavskiljaren ska tömmas varje år av en entreprenör som kommunen anlitar. Du kan ansöka om dispens från slamtömningen om du har särskilda skäl som att anläggningen belastas mindre än den är dimensionerad för. Om du har en godkänd avloppsanläggning med gällande tillstånd och tillräcklig lagringskapacitet kan du ansöka om slamdispens med förlängt tömningsintervall här.

Miljö- och hälsoskyddsenheten tar ut en avgift för prövningen, vilket 2019 uppgår till 750 kr. Detta gäller oavsett om du får dispens eller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa