Förlängt intervall för slamtömning för permanentboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slamavskiljaren ska tömmas varje år av en entreprenör som kommunen anlitar. Du kan ansöka om dispens från slamtömningen om du har särskilda skäl som att anläggningen belastas mindre än den är dimensionerad för. Om du har en godkänd avloppsanläggning med gällande tillstånd och tillräcklig lagringskapacitet kan du ansöka om slamdispens med förlängt tömningsintervall här.

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för prövningen, fastställd av Kommunfullmäktige. Detta gäller oavsett om du får dispens eller inte. Information om våra avgifter hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa