Ansökan om resebidrag för studerande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget:

  • Resebidraget är ett pendlingsbidrag för bosatta i Nordmaling och avser studerande.
  • Resebidraget ger rabatt på resor för dig som studerar på universitet, högskola eller komvux i Umeå eller Örnsköldsvik. Villkoren nedan måste uppfyllas.

Bidragsvillkor:

  • Den studerande skall vara folkbokförd/bosatt i Nordmalings kommun.
  • Den studerande skall lämna in en ansökan tillsammans med kvitto för månadskort, buss eller tåg. Gäller ej enkelbiljetter eller för lokaltrafik.
  • Med ansökan ska även följa ett aktuellt registreringsintyg från utbildningsanordnaren för sökt termin.
  • Ersättning beviljas för högst 8 terminer. 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen.
  • Ansökan och utbetalning sker innevarande termin och inte retroaktivt.

Om ovanstående regler uppfyllts utbetalas ett fast bidrag på 500 kronor per månad. Bidraget betalas ut 2 gånger per år, under december/januari och juni månad. Ansökan ska komma oss tillhanda senast i januari för höstterminen respektive juni för vårterminen.

Frågor om e-tjänsten

Ingvor Holst
Ingvor.Holst@nordmaling.se
0930-14000

Personuppgiftsansvarig

Jonas Wallin
Jonas.Wallin@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år
  • E-legitimation
  • Aktuellt registreringsintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa