Ansökan om resebidrag för studerande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget:

 • Resebidraget är ett pendlingsbidrag för bosatta i Nordmaling och avser studerande.
 • Resebidraget ger rabatt på resor för dig som studerar på universitet, högskola eller komvux i Umeå eller Örnsköldsvik. Villkoren nedan måste uppfyllas.

Bidragsvillkor för sökande:

 • skall vara folkbokförd i Nordmalings kommun.
 • ska studera på heltid
 • ska ha fyllt 20 år
 • ska studera på högskola, universitet eller annan vuxenutbildning. Gymnasial nivå om sökanden fyllt 20 år.
 • ska till ansökan bifoga aktuellt registreringsintyg från utbildningssamordnaren för den period ansökan avser.
 • ska till ansökan bifoga kvitto avseende köp av pendlingskort. Enkelbiljetter ersätts ej
 • Resebidrag beviljas under nio månader per år under maximalt åtta terminer
 • Bidraget uppgår till maximalt 500 kr per månad för ett månadskort och vid köp av 10-kort ersätts halva beloppet. Bidraget betalas ut två gånger årligen, för innevarande termin.

Ansökan görs via denna E-tjänst. Höstterminens bidrag ska sökas senast 31 december och vårterminens bidrag ska sökas senast 15 juni. Bidraget avseende höstterminen betalas ut senast 31 januari och bidraget avseende vårterminen betalas senast 30 juni. Reglerna gäller fr.o.m. 1 januari 2020.

Följande behövs för e-tjänsten

 • 18 år
 • E-legitimation
 • Aktuellt registreringsintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa