Ansökan om uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolplikten börjar det kalenderår barnet fyller sex år. Man som vårdnadshavare kan begära uppskjuten skolplikt, barnet stannar då i förskola ett år till. Denna begäran skickas samma år som barnet fyller 6 år, ansökan går bra att skicka fram till 31 maj för att handläggning ska kunna ske innan skolstart.  Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och kan därmed inte längre uppskjutas.

 

Skolplikt börjar det år barnet fyller 6 år

Skolplikten är varje barns rätt, det är barnets hemkommun som har ansvaret att barnet får sin skolplikt. Detta innebär att om barnet är folkbokförd utanför kommunen men ska gå skola i Nordmaling, så måste denna ansökan göras till barnets hemkommun. Nordmalings kommun kan inte ta detta beslut om barnet är folkbokförd i en annan kommun.

Skolstarten börjar på hösten, om ansökan inkommer efter att barnet har redan påbörjat sin skolplikt så kan man inte längre ansöka om uppskjuten skolplikt. 

En ansökan som skickas in innan barnet har skolplikt kan inte behandlas, det innebär att man ansöker det år barnet ska fylla 6 år. En ansökan som skickats in angående ett barn som inte ska påbörja sin skolplikt detta år kommer avslås då barnet inte har skolplikt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa