Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Nordmalings kommun har rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder. Förslagen ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag.
 
E-förslag undertecknas via e-legitimation.
Använder du blanketten ska förslaget undertecknas samt adress och telefonnummer till dig som förslagsställare anges.

Medborgarförslaget ska ha inkommit till kommunkansliet senast en (1) arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde. De planerade sammanträdesdagarna för året kan du se här via sammanträdesplanen. Sammanträdesdagarna tillkännages även via kommunens digitala anslagstavla.

Medborgarförslaget anmäls i kommunfullmäktige och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige kan i vissa fall bedöma att medborgarförslaget är ett verksamhetsförslag. Då överlämnas förslaget till berörd nämnd som fattar eget beslut i frågan. Förslagsställaren underrättas om behandlingen.

Om förslaget inte uppfyller kriterierna för ett medborgarförslag/verksamhetsförslag skickas det tillbaka till förslagsställaren.

Kommunfullmäktige har som målsättning att behandla alla medborgarförslag inom tolv (12) månader. Vid kommunfullmäktiges sammanträden återrapporteras löpande vilka medborgarförslag som inte har beretts och beslutats inom ett (1) år från att det anmäldes.

När förslaget har beretts och ska beslutas i kommunfullmäktige så bjuds förslagsställare in att hålla ett kort anförande om sitt förslag.

Frågor om e-tjänsten

Maria Syd
Maria.Syd@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa