Frågor till kommunfullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som medborgare i Nordmalings kommun har du möjlighet att ställa en fråga vid samtliga kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium (ordförande och vice ordföranden) avgör om din fråga får ställas. Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas men får ej röra myndighetsutövning mot enskild eller uppfattas kränkande. Det betyder till exempel att du inte kan ställa en fråga som specifikt gäller skolskjuts av ditt barn eller handläggning av en ansökan om hemtjänst.

För att du ska få ställa en fråga till kommunfullmäktige ska följande vara uppfyllt;

  • Du ska vara skriven i Nordmalings kommun
  • Du ska ange ditt fullständiga namn
  • Din fråga ska antingen mejlas till kommun@nordmaling.se, skickas in via denna e-tjänst eller lämnas in skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet. Detta för att fullmäktiges presidium ska ha möjlighet att avgöra om frågan får ställas och vilken förtroendevald som ska besvara frågan
  • Presidiet avgör vilken politiker som kommer besvara din fråga
  • Endast en fråga per frågeställare får lämnas vid varje frågestund
  • Du har möjlighet att ta del av svaret genom att delta fysiskt på plats som åhörare eller via webbsändningen som finns tillgänglig från sammanträdet och två veckor efter sammanträdet
  • Din fråga ska avse sakförhållanden och ska kunna besvaras utan särskilda utredningar

Frågor om e-tjänsten

Kansliavdelningen
kommun@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa