Skicka filer till IFO

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst syftar främst till att ersätta post och fax för insändning av handlingar till IFO. Tänk på att tydligt ange avsändare, kontaktsätt för att vi ska kunna återkoppla eller ställa kompletterande frågor.

Denna e-tjänst är inte till dig som vill ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen eller anmäla oro för ett barn som far illa. För detta hänvisar
vi till separata e-tjänster.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa