Ansöka om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som bor i Nordmalings kommun söka om försörjningsstöd. Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomisk hjälp (bistånd) i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Anna-Maria Nilsson
Anna-Maria.Nilsson@nordmaling.se
0930-14000

Personuppgiftsansvarig

Ann-Sofie Appelblad
Ann-Sofie.Appelblad@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Intyg från boförälder vid umgängesbarn
  • Intyg om sysselsättning
  • Personuppgifter för medsökande
  • Uppgifter om inkomster

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa