Ansökan om Ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Nordmalings kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd
Din folkbokföringsadress ändrar du hos Skatteverket.

Dina rättigheter och skyldigheter
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter.

Ansökan via e-tjänst
Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID. Är ni två som söker så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.
I e-tjänsten så ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter, därför är det bra att du redan innan ser till att du har dem tillgängliga i din dator, surfplatta eller telefon så du kan bifoga dem elektroniskt i ansökan.
Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du bifoga:

 • Din inkomstspecifikation och din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning
 • Slutskattebesked och deklaration
 • Ekonomisk översikt från de banker där du eller ni är kunder
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton
 • Ungdomsinkomst - underhållsstöd CSN
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med Arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg

Det går bra att fotografera dina handlingar med mobilkamera och bifoga. Är din ansökan komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, så kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. All personal på Individ och familjeomsorgen har tystnadsplikt.

Ansökan via blankett
Vill du hellre skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem till denna adress:

Nordmalings Kommun
Individ och familjeomsorgen
914 81 Nordmaling

Du kan även besöka oss på Kyrkogatan 8.

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Frågor om e-tjänsten

Harry Lönnebacke
Harry.Lonnebacke@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa