Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hygieniska verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljökontoret har regelbunden tillsyn av dessa verksamheter.

Det kan till exempel vara:

  • Tatuerare
  • Fotvårdare
  • Akupunktörer
  • Frisörer utför håltagning eller använder rakkniv/rakhyvel
  • Barberare

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift.  Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig kontaktar du miljökontoret.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa