Upplysning om övertagande av verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en anmälning- eller tillståndspliktig verksamhet byter ägare behöver kommunen få in de uppgifter som behövs gällande verksamheten.  Om verksamheten förändras väsentligt kan ni behöva ansöka om ett nytt tillstånd eller göra en ny anmälan.  Detta dokument finns för att förenkla processen.

Kom ihåg att göra en anmälan eller söka tillstånd i god tid innan övertagandet om detta behöver göras.

OBS! om miljökontoret ändå skulle anse att en ny anmälan eller ett nytt tillstånd behövs kommer miljökontoret att kontakta er via angiven kontaktinformation i formuläret.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
093014000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa