Oro för barn och unga - Orosanmälan

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Anmälningar utanför kontorstid
OBS! Inkomna anmälningar kontrolleras dagligen av socialsekreterare i Nordmalings kommun vilka är i tjänst kontorstid. Dvs anmälningarna kollas EJ på kvällar, helger eller högtider. Då måste anmälan istället göras muntligen eller med fax till sociala jouren i Umeå som har ansvar för att hantera orosanmälningar kvällar, helger och högtider. Kontaktuppgifter till sociala jouren finns nedan.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ och familjeomsorgens reception
Tel: 0930-140 40
Fax: 0930-140 29

 

Kontaktuppgifter socialjouren
Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer, så får du omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Telefon: 090-16 30 50

Måndag–torsdag: 16.00–00.00
Fredag: 16.00–01.00
Lördag: 14.00–01.00
Söndag: 14.00–01.00

Övrig tid under nätter och helger finns social beredskap via SOS alarm, ring 112.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Barn, unga och familj funktionsbrevlåda
ifo-buf@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa