Ansökan om utökad tid inom barnomsorg/skolbarnomsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan görs vid behov av utökad barnomsorg/skolbarnomsorg som inte är inom ramen för vårdnadshavarens arbetstid och allmän förskola. Ansökan kan även göras vid särskilda skäl för utökad tid exempelvis föräldraledighet, arbetssökande eller sjukskrivning.  Vid ansökan ska intyg bifogas för att styrka behovet. Vid utökad tid utanför ramen av allmän förskola betalas avgift enligt maxtaxa. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa