Resetillägg gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder till gymnasieelev eller gymnasieelev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.

Du kan ansöka om resetillägg

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 4 km
  • på grund av medicinska eller andra skäl (ska styrkas med läkarintyg)

Det finns 2 ersättningsnivåer beroende på avstånd.

Notera att resetillägg kan inte sökas när  eleven får inackorderingsbidrag 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
Barn.Utbildning@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa