Anmälan vid oro för vuxen person (över 18 år)

LÄS MER

Att anmäla oro för en vuxen
Om du misstänker att en vuxen person far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Om du som privatperson vill kan du göra en anmälan anonymt. I så fall ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten. Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. 

Anmälningar utanför kontorstid
OBS! Inkomna anmälningar kontrolleras dagligen av socialsekreterare i Nordmalings kommun vilka är i tjänst kontorstid. Dvs anmälningarna kollas EJ på kvällar, helger eller högtider. Då måste anmälan istället göras muntligen eller med fax till sociala jouren i Umeå som har ansvar för att hantera orosanmälningar kvällar, helger och högtider. Kontaktuppgifter till sociala jouren finns nedan.

Vad händer sedan?
En av socialsekreterarens uppgift vid en anmälan är att vid samtal med den enskilde informera hen om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot stöd och hjälp vid behov. Den enskilde kan tacka nej till det som föreslås och då kan socialtjänsten inte tvinga den enskilde att ta emot hjälp. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom Socialjtänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. 

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ och familjeomsorgens reception
Tel: 0930-140 40
Fax: 0930-140 29

 

Kontaktuppgifter socialjouren
Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer, så får du omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Telefon: 090-16 30 50

Måndag–torsdag: 16.00–00.00
Fredag: 16.00–01.00
Lördag: 14.00–01.00
Söndag: 14.00–01.00

Övrig tid under nätter och helger finns social beredskap via SOS alarm, ring 112.

Frågor om e-tjänsten

IFO Vuxen
IFO-Vux@nordmaling.se
0930-140 40

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa