Anmälan till modersmålsundervisning

LÄS MER

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 till och med  gymnasiet. Alltså inte elever i förskola eller förskoleklass. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

För närvarande erbjuder Nordmalings kommun modersmålsundervisning i följande språk:

  • Engelska
  • Tyska
  • Finska
  • Arabiska
  • Tigrinja
  • Badini
  • Swahili

Vid terminsstart kontaktas vårdnadshavarna med besked om tider och grupper. De som ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar. Har ditt barn ett annat modersmål än de ovan uppräknade kan ni anmäla till det språket. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och är på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. Nordmalings kommun står inte för skolskjuts till den skola där undervisningen äger rum.

Vill du läsa om hanteringen av personuppgifter kan du göra detta här.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
Barn.Utbildning@nordmaling.se
0930-14000

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa