Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Läs mer om serveringstillstånd på Nordmalings kommuns webbplats: Stadigvarande serveringstillstånd

Avgifter

En prövningsavgift tas ut beroende på vilken sorts tillstånd du söker.
Avgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit.

Läs mer om avgifter och hur du betalar på Nordmalings kommuns webbplats: Avgifter

Skicka kvitto på inbetalning

Skicka ett kvitto på din inbetalning via ett meddelande på Mina sidor efter din ansökan är inskickad.

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en remiss om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller bolaget samt personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​

Handläggningstid

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Under sommarmånaderna kan handläggningstiderna vara längre. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering. 

En handläggare kommer begära kompletterande handlingar om något skulle saknas. Här kan du läsa mer om vad vi vill ha in för handlingar, samt vilka krav som ställs.

De fysiska personerna som kommer driva verksamheten måste även avlägga kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

När ni känner er redo att avlägga kunskapsprovet bokar ni en tid med kommunens alkoholhandläggare. Provet avläggs i kommunhuset via dator. För kunskapsprovet tas en separat avgift ut beroende på vilket tillstånd som söks. Läs mer på Nordmalings kommuns webbplats: Avgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa