Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622).

Den som beviljats serveringstillstånd ska anmäla till miljökontoret om tillståndet inte längre utnyttjas, om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i verksamheten. Kommunen kommer efter anmälan om upphörande återkalla serveringstillståndet.

När en verksamhet upphör ska en restaurangrapport (redovisning av omsättning) lämnas till miljökontoret. Uppgifterna ska lämnas snarast och ha inkommit till kommunen senast 30 dagar efter att verksamheten upphört. Anvisningar för hur rapporteringen går till finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om det sker andra förändringar i verksamhetens omfattning eller förändringar som har betydelse för tillsynen av serveringstillståndet ska detta meddelas till miljökontoret. Även betydande förändringar av ägarförhållanden ska anmälas. Dessa förändringar kan anmälas via epost till miljo@nordmaling.se.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa