Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - anmäla/ändra/avregistrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak, utan bara nikotin, ska du anmäla det till miljökontoret. Använd e-tjänsten för att anmäla eller avregistrera försäljning, eller för att anmäla ändringar i företaget.

Egenkontrollprogram
Till anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du kan välja att bifoga egenkontrollprogrammet digitalt i e-tjänsten eller skicka in det per post.

Ur Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare:

Anmälan om försäljning

20 § En näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Skyldighet att utöva egenkontroll

23 § Den som bedriver försäljning enligt 20 § eller gränsöverskridande distansförsäljning enligt 21 § ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan respektive registreringen enligt 20 och 21 §§ ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen och Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål.

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa