Värmepump - anmälan om installation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump. Du kan läsa mer information om installation av värmepump här.  Anmälan är förenad med en handläggningsavgift, se länk.

Observera! Om du planerar att anlägga sjövärme/ytvatten behöver ni även göra en anmälan till länsstyrelsen angående vattenverksamhet.

 

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

► Alternativ 1 

  • Installatören påbörjar anmälan och överlåter ärendet till den sökande som slutför anmälan. Installatören anger de uppgifter som är riktade till installatör/borrfirma och som kräver fackkunskap. När installatören gjort sin del av anmälan skickar installatören en länk till den sökande. Den sökande kompletterar anmälan via länken. Båda parterna loggar in med BankID.

► Alternativ 2 

  • Sökande loggar in med BankID och anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa