Livsmedelsverksamhet - anmälan om ändring/upphörande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ändrar användning i din livsmedelsverksamhet eller bestämmer dig för att avsluta verksamheten så ska du anmäla det hos kommunen.

Exempel på förändringar som ska anmälas är:

  •           Utökad verksamhet, tex fler anställda, fler serverade portioner eller ökad tillverkning.
  •           Ändrad inriktning, tex  från pizzeria till sushibar eller från café till restaurang.
  •           Tillägg till den ordinarie verksamheten, tex en butik som börjar med caféservering.
  •           Om ni utformar presentation/märkning eller märker/förpackar livsmedel, tex försäljning av butikslagad potatissallad eller tillverkning av egna mackor och sallader som inte säljs direkt över disk.

Vår tillsyn kan normalt inte pausas om ni önskar stänga ner verksamheten tillfälligt. Det innebär att ni debiteras årlig avgift även om verksamheten inte är aktiv. Ni kan däremot skicka in en anmälan om upphörande och sedan skicka in en anmälan om livsmedelsverksamhet när ni planerar att starta upp verksamheten igen. 

Vad händer sen?

Utifrån de uppgifter vi får in bedömer handläggaren om ändringen gör att vi behöver kontrollera oftare eller mer sällan hos dig. Eventuellt leder ändringen till att du ska få ett nytt beslut om riskklass och kontrollfrekvens. Om du får en ny kontrollfrekvens börjar den att gälla från och med det datum som står på beslutet om fastställd kontrollfrekvens.

Om du ändrar inriktning eller sortiment är det viktigt att du tänker på att du kan behöva anpassa lokalen och utrustningen. Du kan också behöva ändra dina rutiner och den egna kontrollen.

Läs mer om vilka certifieringar som ger reduktion på Livsmedelsverkets hemsida.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljo@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa