Skapa attefallsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du har fått startbesked!

En attefallsanmälan ska göras om du ska bygga:

  • En fristående byggnad som är max 25 kvadratmeter stor och max fyra meter hög.
  • En tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter stor och max fyra meter hög.
  • Max två stycken takkupor som inte påverkar den bärande konstruktionen på ditt hus.
  • Göra om ditt enbostadshus till ett tvåbostadshus.

Undantag som gör att det istället för en attefallsanmälan krävs bygglov är om fastigheten är k-märkt eller inom strandskyddat område. Bygglov krävs även om takkuporna är av ett större slag eller om den totala mängden är fler än två stycken på fastigheten.

Läs mer om Attefall här.
 

Vill du veta mer

Boverket har tagit fram en film där de besvarar knepiga frågor om åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Plan & Bygg
planbygg@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa