Tempus

LÄS MER

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskola och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro vilket ger mindre administration och personalen får mer pedagogisk tid med barnen.

Manual för tempus

Här hittar du en manual för att komma igång med systemet:

Länk till Tempus manual

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
Barn.Utbildning@nordmaling.se
0930-14000