Betygsvisning - Dexter

LÄS MER

Dexter är ett webbaserat system där du som vårdnadshavare kan logga in på ett konto för att få viktig information kring ditt barns skolgång. I systemet kan du anmäla frånvaro för ditt barn direkt via datorn. Du kan också se ditt barns frånvaro samt kvittera att du sett den, läsa omdömen, veckobrev m.m. För god kontakt mellan skola och hem se till att telefonnummer och e-postadress är uppdaterade.

Saknar du bankid kan du även logga in med användarnamn och lösenord.

Frågor om e-tjänsten

BU-kontoret
Barn.Utbildning@nordmaling.se
0930-14300

Personuppgiftsansvarig

Thomas Berglund
Thomas.Berglund@nordmaling.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation