Klagomål social verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla klagomål inom Social verksamhet för följande verksamheter: LSS, Särskilt boende, Äldreomsorg, HSL/Hemsjukvård och IFO. Alla klagomål som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du får svar inom 10 arbetsdagar.

Sekretess
Sekretesslagens bestämmelser gäller också för de klagomål som kommer in till Nordmalings kommun. Innehåller de personliga uppgifter gäller sekretess, i annat fall är de offentliga.

Handläggningstid
Total tid för ärendet: 10 arbetsdagar

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Britt-Mari Eriksson
Britt-Mari.Eriksson@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa