Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hanteringen av motioner, interpellationer och frågor skiljer sig åt och beskrivs utförligare i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Sammanfattande beskrivning:

Motioner anmäls i fullmäktige och överlämnas sedan till kommunstyrelsen (vanligtvis) för beredning eller för beslut.  En motion får lämnas samma dag som fullmäktige sammanträder och ska besvaras inom ett (1) år.

Interpellationer ska lämnas till kommunkansliet  sju (7) arbetsdagar innan sammanträdet och besvaras skriftligen av den interpellationen är riktad till (kommunstyrelsens- eller utskottsordförande) senast två (2) arbetsdagar innan sammanträdet.

Frågor ska lämnas in till kommunkansliet senast tre (3) dagar innan sammanträdet och besvaras muntligen under sammanträdet. 

Medborgare har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige genom medborgarförslag, se separat e-tjänst.

 

Frågor om e-tjänsten

Kansliavdelningen
kommun@nordmaling.se
0930-14000

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa